Real life app

 

  • Downloaden en installeren van de app

 

Na het invullen van de vragenlijst op deze website krijgt u een mail met een link er in. Deze kunt u gebruiken om gemakkelijk de app te installeren op uw telefoon. Via de link wordt u naar de appstore of naar google play geleidt, waar u de RealLife Exp app kunt downloaden.

Er wordt u gevraagd enkele functies toe te staan. Berichten in de vorm van beeps/notificaties zijn essentieel voor dit onderzoek. Het is immers de bedoeling dat wanneer de app een beep produceert u vragen in de app beantwoordt. Het is dan ook belangrijk dat u de app toestemming geeft (push)berichten te sturen! Het is niet noodzakelijk de app toegang te verlenen tot locatiegegevens of tot foto's, media en bestanden. Dit dient u in verband met de privacy waarborging dan ook te weigeren. Let op: u kunt de instellingen altijd nagaan en eventueel aanpassen als u de RealLife Exp app selecteert in het ‘Instellingen’ van uw telefoon. 

Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, wordt u in de app naar het ‘lifePak’ van het onderzoek geleidt: AIRstudyOU. Door op AIRstudyOU te klikken, neemt u deel aan het onderzoek. Het wachtwoord dat ingevoerd dient te worden is 'huisdier'.  

Er volgt een korte introductie en u wordt gevraagd het 3-cijferige identificatienummer in te voeren. Dit nummer staat in de mail die u ontvangen hebt bij na het invullen van de vragenlijst (waar ook de link naar de app in staat). Het is belangrijk dat u dit 3-cijferige nummer hier correct invoert.

 

  • Reageren op een signaal

 

Vanaf de dag na de start krijgt u nu dagelijks op 10  willekeurige momenten (tussen 07.30 uur en 22.30 uur) een signaal. U hoeft hiervoor de RealLife Exp app niet open te hebben. Het beantwoorden van de vragen neemt slechts enkele minuten van uw tijd in beslag. Het is belangrijk dat u de vragen meteen na het ontvangen van het signaal invult. De vragenlijst blijft slechts een beperkte tijd geactiveerd, na deze tijd kan de vragenlijst niet meer worden beantwoord.

In de app wordt een signaal een ‘Notification’ genoemd.

 

U kunt de vragenlijst op 2 manieren openen.

1. De app toont een signaal op uw vergrendelingsscherm. Wanneer u op het vergrendelingsscherm met uw vinger van links naar rechts over de melding veegt (swiped) opent de vragenlijst vanzelf.

Wanneer u geen melding krijgt op uw vergrendelingsscherm kunt u dit aanpassen in de instellingen van uw telfoon. U doet dit door naar de instellingen van uw telefoon te gaan, hier de instellingen van de app te selecteren en vervolgens bij de berichtgeving / meldingen aan te geven berichten op het toegangsscherm / vergrendelingsscherm te willen ontvangen.

2.De andere manier om de vragenlijst te starten na een signaal is door het drukken op het RealLife Exp app-icoon op het startscherm van uw smartphone. Het rode bolletje met het cijfer 1 geeft aan dat er een signaal is geweest gedurende de afgelopen 15 minuten.

Als u de app op deze wijze start, komt u eerst in het startscherm van de app met nogmaals het rode bolletje zichtbaar.Vervolgens gaat u naar de vragenlijst door op het alarm-icoontje, gemarkeerd met het rode bolletje, te drukken (zie hiernaast). Druk op de verder-knop (het pijltje naar rechts) om daadwerkelijk naar de vragenlijst te gaan.

Na afronden van de vragenlijst kunt u deze beinedigen door 'FINISH' te selecteren.

 

 

 

  • Invullen van de vragen

 

Vanaf de dag na het downloaden vult u dagelijks meerdere malen een korte vragenlijst in. Hierbij is het belangrijk een aantal zaken in acht te nemen:

  • Vul de vragen meteen in wanneer u een notificatie (beep) krijgt! Als u bijvoorbeeld aan het fietsen bent zet u uw fiets even aan de kant en vult u de vragen in. Zorg wel dat u hierbij niet in gevaarlijke situaties komt.
  • De vragen gaan telkens over het moment vlak voor de beep.
  • De vragen zijn grotendeels op een schaal van 1 tot 7 te beantwoorden. Let er op dat u ook van deze gehele schaal gebruik maakt (niet enkel de 1 en de 7 maar ook niet enkel de tussenliggende waarden).

 

Een aantal vragen vereisen mogelijk enkele uitleg. Het kan behulpzaam zijn eerst de demovragen door te nemen in de app of deze er (nogmaals) bij te pakken.

Wat doe ik

Wanneer u een activiteit uitvoert selecteert u de categorie die het beste bij deze activiteit past. Hier op volgend krijgt u de vraag of u nog iets aan het doen bent (“en ook…”). Wanneer u tegelijk nog een andere activiteit uitvoert kunt u hier de bijbehorende categorie selecteren. Wanneer dit niet het geval is selecteert u de optie “niets”.

Ik ben alleen

Hiermee doelen wij op menselijk gezelschap. Wanneer u wel in het gezelschap van uw huisdier bent maar er geen andere mensen aanwezig zijn dan geeft u hier aan alleen te zijn. De aanwezigheid van uw huisdier wordt elders in de vragenlijst uitgevraagd.

Sinds de vorige beep heb ik mij lichamelijk ingespannen

Bij deze vraag bedoelen wij niet alleen sportten maar ook andere activiteiten waarbij uw lichaam gebruikt wordt. U kunt bijvoorbeeld bedenken dat de schaal loopt van rusten (1) via stevig doorlopen (4) naar intensief sportten (7) en dat hier er allerlei activiteiten zijn die ook op deze schaalverdeling thuishoren. Stofzuigen kan bijvoorbeeld ervaren worden als het equivalent van stevig doorlopen. Kies de activiteit die het meest inspannend is geweest en beoordeel zelf waar hij op de schaal thuis hoort.

Wat was de meest belangrijke gebeurtenis sinds de vorige beep?

Het is de bedoeling dat u hier heel kort in enkele steekwoorden aangeeft wat de meest belangrijke gebeurtenis sinds de vorige beep was (dit hoeven geen volzinnen te zijn). Dit kunnen kleine alledaagse gebeurtenissen of activiteiten zijn (u zult niet 10 x per dag een “grote gebeurtenis” te melden hebben), kies hetgeen uit dat er het meest uitspringt of als eerste in u op komt.

Op dit moment is er fysiek contact met mijn huisdier / sinds de vorige beep is er fysiek contact met mijn huisdier geweest

Hier bedoelen wij niet enkel het aaien van het huisdier maar alle vormen van contact waarbij u en uw huisdier elkaar “aanraken”.